Menighetsrådet 2015-2019

I perioden 2015 - 2019 består Iveland menighetsråd av følgende personer (klikk på bildet for større versjon):

Menighetsrådet 2015-2019.jpeg

 






 

 

Medlemmer av menighetsrådet Varamedlemmer til menighetsrådet
1. Kjell Øina (leder (ut 2019)) 1. Tellef Eieland
2. Olaf Engestøl sr (nestleder) 2. May Britt Topland
3. Solfrid Fossli 3. Audhild Bærheim
4. Irene Tveit 4. Sidsel Frafjord
  5. Øystein Solli

Konfirmasjon i Iveland kirke søndag 28. april 2019:


Konfirmanter 2019 _1500x2000

Klikk på bildet for større versjon

Bakerste rad: Jonas Nordvik, Ida Jakobsen, Chelsea Jane Alfajardo og Kevin Nilsen
Fremste rad: Evelyn Phiphat Hansen, sokneprest Fredrik Netland og Øystein Thortveit

 

Saksdokumenter

Her følger saksdokumentene til Iveland menighetsråd:
 

Møtedag Innkalling Referat og evt merknader
26.03.2019 pdf  
26.02.2019 pdf pdf
22.01.2019 pdf pdf
11.12.2018 pdf pdf
13.11.2018 pdf pdf
16.10.2018   pdf
21.08.2018 pdf pdf
12.06.2018 pdf pdf
15.05.2018 pdf pdf
17.04.2018 pdf pdf
Årsmøte 11. mars 2018   pdf
13.02.2018   pdf
23.01.2018 pdf  

Kontaktinformasjon