Tverrfaglig samarbeid i Familieteamet

Tverrfaglig samarbeid i Familieteamet:
Vi ser verdien av å samarbeide tverrfaglig for å imøtekomme familienes utfordringer i ulike faser i livet. Familieteamet består av helsesøster med ansvarsområde 0-6 år, helsesøster med ansvarsområde 1.- 10. klasse, barnevernskonsulent, psykiatriske sykepleiere og sekretær. Andre samarbeidsparter, som for eksempel lege, kan trekkes inn.

Dere foreldre og foresatte er velkommen til å ta kontakt med oss i Familieteamet for veiledning i situasjoner der dere er bekymret for barns psyko-sosiale helse og trivsel. Det kan være barns reaksjoner på - skilsmisse, - sykdom i familien, - mistanke om vold og overgrep, - eller andre situasjoner eller opplevelser som gjør barn utrygge.

Teamet kan også gi personalet i barnehage og skole veiledning – anonymt eller etter foresattes samtykke. Familieteamet møtes fast hver andre uke. Du / dere er velkommen til å legge fram deres situasjon – for i fellesskap finne en vei videre.

Åpningstid på helsestasjonen for barn 0 – 6 år:
Annenhver tirsdag – partallsuker, hver onsdag og torsdag, kl. 08.00 – 15.30.

Helsestasjonens program:

Helsestasjonens program:

 • Nyfødt: Hjemmebesøk av helsesøster innen 7-10 dager og jordmor innen 3-4 dager etter hjemkomst
 • 4 uker: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 6 uker: Konsultasjon på helsestasjonen, legeundersøkelse
 • 3 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 4 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen, fysioterapeut
 • 5 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 6 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen, legeundersøkelse
 • 8 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 10 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 12 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen, legeundersøkelse
 • 15 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 18 mnd: Konsultasjon på helsestasjonen
 • 2 år: Konsultasjon på helsestasjonen, legeundersøkelse
 • 4 år: Konsultasjon i barnehagen med helsesøster og pedagog

Les mer om helsestasjonens tilbud til barn og foreldre 0-5 år (pdf)
Programmet bygger på anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet. Konsultasjonene kan være enkeltvis eller i mindre grupper. Helsesøster har ansvaret for å gi ny timeavtale.

Tilknyttede elementer / linker:

 • Kors på halsen (Røde Kors sin anonyme samtaletilbud for alle opp til 18 år) 

Kontaktinformasjon