Kommunal eller privatpraktiserende fysioterapeut?

Dersom du er henvist til individuell fysikalsk behandling og kan nyttiggjøre deg ordinær instituttbehandling, tar du kontakt med de privatpraktiserende fysioterapeutene. De tilbyr fysioterapibehandling, samt trening i sal med mye utstyr.

Kommunefysioterapitjenesten skal arbeide forebyggende, helsefremmende, i tillegg til å behandle og å jobbe med habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapeuten følger opp både på helsestasjon, i skole, barnehage, på Iveland omsorgssenter, og ved behov i eget hjem. I tillegg har den kommunale fysioterapeuten ansvar for Frisklivssentralen i Iveland - se egen side

Følgende oversikt (pdf) viser fordelingen av arbeidsoppgaver: Arbeidsfordeling

Oppfølging av fysioterapeut:
Har du fått henvisning fra lege til individuell fysikalsk behandling bør du snarest selv ta kontakt med de private fysioterapeutene for å avtale behandlingstidspunkt. Kapasiteten avgjør hvor lang ventetiden er, men vi tilstreber å gi tilbakemelding om timeavtale så fort som mulig og senest innen to uker fra mottatt henvisning.

Kommunefysioterapitjenesten tar i mot søknader både muntlig og skriftlig fra brukere selv og samarbeidspartnere. Det er ønskelig med skriftlig søknad, men ingen betingelse (se søknadsskjema i neste avsnitt). Søknadskjema/samtykkeskjema leveres i servicetorget på kommunehuset, eller sendes til:

Fysioterapitjenesten
Frikstadveien 20
4724 Iveland

Priser

Behandling/oppfølging hos kommunal fysioterapeut er gratis.

Prisene hos privatpraktiserende fysioterapeuter går under frikort for egenandelstak 2.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon

  • Kommunal fysioterapeut, Kristine Amundlien, 904 11 898 
  • Privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd, Monica Vedeld 909 57 489 (mandag, tirsdag og fredag)
  • Privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd, Bodil Flobak, 950 25 801 (mandag, tirsdag og fredag)