Nye regler fra mandag 27. september

Innledning:
Det norske samfunnet åpnet opp lørdag 25. september. Dette innebærer nye rutiner ved TISK (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene), som beskrevet her i denne artikkelen og på aktuelle nettsider.
NB! For å unngå evt misforståelser har vi nå satt våre tidligere artikler om korona og vaksinering som utilgjenglige. Det er denne artikkelen som nå gjelder.


Nye regler for smittesporing og koronatesting:

Du må spore smitte selv:
Alle som er smittet må gå i isolasjon og kontakte kommuneoverlegen i Iveland. Smittesporingsteamet vil kontakte deg med veiledning og hva du skal gjøre. Fra mandag 27. september er det ditt ansvar å si fra til dine nærkontakter om at du er smitta, og du bør oppfordre dem til å teste seg. Kommunens smittesporing skal begrenses til først og fremst nærkontakter i husstanden.
Ved smitte på skole, i organisasjoner eller arbeidsplasser, vil kommunen vurdere hvordan det skal varsles. Ved store lokale utbrudd kan kommunen innføre egne, skjerpede regler.
Telefon nummer til kommuneoverlegen; 908 83 570

Færre skal i karantene:
Bruken av karantene reduseres kraftig. Nå blir det kun karantene for de som er aller mest utsatt for smitte. Det betyr karantene hvis noen andre i familien eller husstanden tester positivt og du selv ikke er fullvaksinert. Øvrige nærkontakter er fritatt for karantene. Reglene kan du lese her

Du kan teste deg ut av karantene:
Selv om noen i husstanden er smittet, kan du likevel unngå karantene. Det forutsetter at du tester deg og at du holder avstand og unngår kontakt med den smittede.
Du kan teste deg på to måter:
  • Selvtesting daglig med hurtigtest i sju dager Hurtigtester vil bli delt ut til nære nærkontakter ved Iveland legekontor på hverdager mellom kl 08.00 og 15.30, eller på teststasjonen i Vennesla som har åpent mellom 08.00 og 15.00 hver dag.
  • PCR-test ved interkommunal teststasjon i Vennesla annenhver dag i sju dager. Test bestilles på c19.no
Telefon nummer til teststasjonen; 902 23 523

Nærkontakter bør teste seg:
Er du nærkontakt til smittede (altså vanlig nærkontakt, men ikke husstandsmedlem) er det fire råd du bør følge:
  • Teste deg så fort som mulig etter at du får vite du er nærkontakt
  • Redusere sosial kontakt til et minimum til du får svar på testen
  • Bruker du selvtest, bør du teste deg to ganger med ett døgns mellomrom før du gjenopptar sosial kontakt
  • Følge godt med i ti dager og observere deg selv. Ha svært lav terskel for å ny test hvis du merker symptomer
Dette er frivillig, men vi forutsetter at rådene følges.

Har du fått luftveisinfeksjon?

Her følger et flytskjema som viser hva du skal gjøre ved nye luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har hatt covid-19 tidligere.
Skjemaet gjelder fra lørdag 25. september kl. 16.00:
Luftveisinfeksjoner-flytskjema-2021

 

Vaksinering - Vaksineoversikt

Dersom noen tidligere har takket nei til vaksine, men har ombestemt seg og likevel ønsker vaksine, bes de ta kontakt på sms 918 06 800.
Vi følger vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet, og vaksinerer kun med Pfizer sin vaksine, som er vist å gi god beskyttelse mot alvorlige sykdomsforløp etter 2 doser. 

Følg utviklingen i Iveland her

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon

  • Vaksinering v/Gunnhild Åsland, 915 98 567
  • Ønsker du vaksinering? Send sms til 918 06 800
  • Kommuneoverlege Kåre Gjermund Dale, 908 83 570
  • Teststasjonen i Vennesla. 902 23 523