Saker til behandling

Menighetsrådet (arbeidsutvalget) har følgende saker til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester og annet
  • Framtidige gudstjenester
  • Smittevernplan for Iveland menighet (ikke vedlagt)
  • Tilbake til normalen
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon