Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 26. mai kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Årsmelding og årsregnskap 2019  
 • 1. tertialrapport 2020  
 • Rullering av personalpolitisk plan  
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon: Høring av planforslag 20202030 
 • Utbedring av Steinsfoss tømmer-renne  
 • Referatsaker

Saksdokumenter 

Tjenesteutvalget var samlet onsdag 20. mai kl. 18.00, og behandlet da følgende saker:

 • Fellingsavgifter 2020  
 • Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2020  
 • Tildeling kvote hjort 2020, Iveland viltlag  
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon: Høring av planforslag 20202030 
 • Referatsaker

Saksdokumenter
Møteprotokoll 20.05.20

Kontaktinformasjon