12 spørsmål - 8 riktige

Klassequizen er en årlig landsomfattende kunnskapskonkurranse for ungdomsskoleelever i 10. klasse. Konkurransen ble for første gang arrangert i 2011 av NRK Sørlandet. Da var det bare skoler fra Aust- og Vest-Agder som var med. To år senere ble konkurransen landsomfattende.

Hele sendingen fra Iveland skole finner du her. Test deg selv på de 12 spørsmålene!

Aktuell link:

Kontaktinformasjon