Aktuelle linker

I skrivende stund har det kommet inn omlag 221 millioner kroner til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Iveland kommune og våre innbyggere har bidratt med ca 65.000 kroner. 

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon