Informasjon - Aktuelle linker

Klassequizen er en årlig landsomfattende kunnskapskonkurranse for ungdomsskoleelever i 10. klasse. Konkurransen ble for første gang arrangert i 2011 av NRK Sørlandet. Da var det bare skoler fra Aust- og Vest-Agder som var med. To år senere ble konkurransen landsomfattende.

Bertine Løvdal, Lara Hulsbeek og Olav Thortveit fikk 12 utfordrende spørsmål på morrakvisten, noen tildels vanskelige selv for menn og kvinner med en IQ langt over landsgjennomsnittet. Sels poeng er  derfor mer enn godkjent! På nettsidene til NRK Sørlandet kan du høre alle spørsmålene og sendingen fra i dag tidlig på nytt.  

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon