Søkerlister

Vi har mottatt 48 søknader fra personer som ønsker å bli lærere / fagarbeidere innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget i Ivelandskolen samt 11 søknader om å bli barnehagelærer fra august 2021.

Kontaktinformasjon