Grundig rapport

I en utfyllende rapport fra NAV kan man se utviklingen over tid, fra mars 2020 da koruna pandemien slo til.