Tuftepark ved Åkle

I år mottok Gjensidigestiftelsen 69 godkjente søknader fra Aust-Agder. De fem satsingsområdene er:

  • Sikkerhet
  • Mestring og læring
  • Sosial inkludering og mangfold
  • Fysisk aktivitet
  • Helse

Åkle trimpark inngår i flere av disse satsingsområdene.

Tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen fullfinansierer en tuftepark bestående av omlag ti apparater i området ved Åkle. Anlegget vil bli etablert i 2018. Vi har lagt inn en link til tuftepark i neste avsnitt. Her kan man se hvordan apparatene ser ut.


Gjensidigestiftelsen - gavekortet

Gjensidigestiftelsen - området
 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon

  • Folkehelsekoordinator Tonje Myrland, 454-82747
  • Gjensidigestiftelsen v/Liv Åsne Austad Andersen, 911-34810