Forventer noe økt smitte fremover

Informasjon 24. januar:
Smittede 24.01.228 smittetilfeller 23. januar, 2 tilfeller 22. januar, 15 smittetilfeller 21. januar og ingen smittetilfeller 20. januar.
Det har i realiteten vært "kun" 7 smittetilfeller nå i helga, men tallene fra sentralt hold bygger på en endring av føring av statistikk. Men tallet 39 for de siste to ukene er riktig.Informasjon 20. januar:

Smittede 20.01.22Ingen smittetilfeller 19. januar. Fem smittetilfeller 18. januar. 
Figuren viser antall smittede de siste 14 dagene (klikk for større versjon)
Informasjon 18. januar:
Smittede_18.01.22Ingen smittetilfeller 16. januar, ett smittetilfelle 17. januar.
Figuren viser antall smittede de siste 14 dagene (klikk for større versjon)
Informasjon 16. januar:
Smittede-16.01.22Ingen smittetilfeller 13. januar, fire tilfeller 14. januar og to tilfeller 15. januar.
Figuren viser antall smittede de siste 14 dagene (klikk for større versjon)

Informasjon 13. januar:
Det er registrert ett smittetilfelle 12. januar.

Informasjon 12. januar:
Smittede 30.12-11.01Det er registert 33 smittetilfeller de to siste ukene. Tre smittetilfeller 10. januar og ett smittetilfelle 11. januar.

Skissen viser antall smittede i Iveland kommune per dag de to siste ukene (kilde: vg.no). Loddrette søyler viser antall smittede per dag og rød strek viser gjennomsnitt per dag siste to uker. Klikk på bildet for større versjonInformasjon 10. januar:
Smittede 28.12-09.01.22Vi har registrert 10 nye tilfeller av covid-19 i løpet av helgen. Det dreier seg om noe videre smitte innad i familier som allerede er i karantene, og noen nye tilfeller. Det er til sammen registrert 36 smittetilfeller de siste 14 dagene. 
Det er fra sentrale myndigheter anbefaling om regelmessig testing av ansatte i skoler og barnehager, samt elever i skolen. Dette ble gjort ved oppstart etter juleferien. Hyppigheten av testing er blant annet avhengig av tilgangen på tester fra sentrale lagre. Vi skal gjennomføre ny testing denne uken, og skole og barnehage vil informere i sine kanaler om gjennomføringen av dette. 

 

Ordfører maner til forsiktighet

Ordfører Terje Møkjåland er bekymret for utviklingen. Han ber dere være ekstra forsiktige, utholdende - men samtidig leve i tiden fremover.

Antallet smittede er for tiden veldig høy og jeg ber derfor alle om å være ekstra forsiktige framover.

Vi har i snart 2 år hatt koronasmitte i kommunen vår. Lenge har det vært relativt få smittede, men nå ser vi at tallene øker kraftig. Det forventes at smittetallene vil fortsette å stige betydelig, også i kommunene rundt oss. 

Smitten sprer seg og det er vanskelig å holde kontroll. Derfor er det nå veldig viktig at alle fortsatt er med på dugnaden om å vise hensyn å følge gjeldende smittevernstiltak. Derfor ønsker jeg å gjenta de enkleste rådene som er å holde avstand, vær hjemme når du er syk og test deg ved symptomer. Ved å følge disse er du med på å bremse smittespredningen, slik at helsevesenet vårt klarer å gi alle en trygg og god behandling. Det er også viktig at vi unngår møteplasser der det er mange samlet. Vi vet at fester der alkohol er involvert er spesielt utsatt. 
Både lokale helsetjenester og Sørlandet sykehus er hardt presset. For at skole, barnehager og resten av samfunnet skal holde hjulene i gang, trenger vi at alle bidrar. Blir for mange smittet på en gang, risikerer vi å ikke kunne opprettholde våre tjenestet til innbyggerne. Dette er et stort fokus for kommunen at det er tilstrekkelig bemanning.

Jeg ønsker også å minne dere om vaksinasjon. Er du ikke vaksinert så oppfordrer jeg sterkt til at du vaksinerer deg med første dose . Vi vaksinerer for fullt nå, men har kapasitet til flere. Det er ikke bare viktig for at du får et mildere sykdomsforløp, men også et bidrag til fellesskapet og helsetjenestene. 

Mange er lei av at det til stadighet er nye restriksjoner over lang tid. Det er svært forståelig. Likevel er det viktig å være utholdende, men samtidig leve.  Vi følger de nasjonale retningslinjene videre og følger situasjonen nøye fremover. 

Takk for innsatsen dere gjør!

Ordfører Terje Møkjåland  
Ordfører Terje Møkjåland
mob.nr. 901 89 029
(klikk på bildet for større versjon)

 

Aktuelle linker

Vår informasjonsstrategi

Vi følger nasjonale retningslinjer, anbefalinger og prioriteringer med nåværende fokus på vaksinering og selvtesting. I tillegg legger vi ut informasjon om lokale smittetilfeller av "ett visst omfang" dersom vi vurderer det er av betydning. Dette samler vi i vår hovedartikkel der smittetall, vaksinering, selvtesting og kontaktinformasjon er det viktigste.

Vi har aldri gjennom pandemiens 22 måneder lagt ut artikkel etter artikkel om nye smittetilfeller (slik enkelte kommuner gjør), men samler det i en og samme artikkel. Informasjon om smittetilfeller tas bort etter ca 10-14 dager, da det ikke lenger er aktuelt i en smittesituasjon. På den måten ønsker vi at artikklene som legges ut på våre hjemmesider til enhver tid er tidsriktige. Samtidig erkjenner vi at balansegangen er utfordrende og at våre innbyggere er opptatt av god og tidsriktig informasjon, der antall smittetilfeller er av stor betydning.

Kontaktinformasjon