Fødselsoverskudd

Statistikken for perioden 4. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019, viser følgende (siste kvartal i parantes):

  • Fødsler: 20 (5)
  • Døde: 13 (2)
  • Netto innflytting: -4 (-4)

Tallene viser at vi har hatt noe mer utflytting enn innflytting fra kommunen det siste året, men at et fødselsoverskudd gir stabilt folketall. Det bor nå 1326 innbyggere i Iveland kommune i følge SSB. 
 

Kontaktinformasjon