Informasjon

Dette er en økning på fem personer fra måneden før og to personer fra året før. Arbeidsledigheten ligger nå på 2,7% av arbeidsstyrken. Tallet for Aust-Agder fylke er 3,4%.
Arbeidsledighet_31.01.2018

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon