Stabilt folketall

Folketallet har variert mellom 1326 og 1330 innbyggere det siste året.

Statistikken for 4. kvartal 2018 viser følgende:

  • Fødsler: 6
  • Døde: 2
  • Innflytting: 3
  • Utflytting: 10

Dette for en netto tilbakegang med 3 personer.  

Det siste året har det vært 18 fødsler, ni har gått bort, det er kommet 64 innflyttere mens 77 personer har flyttet ut av kommunen. Innbyggertallet var 1330 ved starten av 2018, mens dette har blitt redusert til 1326 i løpet av foregående år.