Dette er identiske tall med måneden før, men en reduksjon på to personer (fra 19 til 17) sett i forhold til tallene fra juni 2016.
17 ledige utgjør 2,6% av arbeidsstyrken. Tallet for fylket er 3,1%.

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.

NAV-ledighetstall-juni-2017