Informasjon

Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi ble 17 nye innbyggere i kommunen i perioden april - juni 2018. Fem barn ble født mens en person døde. Det er registrert 22 innflyttinger mens ni personer har flyttet ut av kommunen. Dette gir til sammen en netto befolkningsvekst på 17 personer.

Link og kontaktinformasjon

Aktuelle kontaktpunkt: