Det er 11 menn og 5 kvinner som er registrert som arbeidsledige. Dette er en liten økning fra måneden før, men en nedgang dersom man sammenligner med tallene fra januar 2016.
Les gjerne den utfyllende pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.

I tilknytning til denne artikkelen finner man en infografikk på kortvarig og langvarig fravær fra arbeid for ulike brukergrupper i NAV med relevans for arbeidsmarkedet (bilde og pdf-fil). Denne er ment å gi et bilde på omfanget av de ulike gruppene, og deres nærhet til arbeidsmarkedet.

NAV-arbeidsledighet_31.01.17-full-oversikt.jpg