Ledigheten har gått opp med fire personer siste måned (fra 11 til 15 personer). Tallene viser likevel en nedgang på tre personer ved å sammenligne med oktober 2015.
Arbeidsledigheten er nå på 2,5%. I Aust-Agder fylke ligger ledigheten på 3,4%.

Les gjerne pressemeldingen på NAV Aust-Agder sine nettsider. Denne finner du i tilkytning til denne artikkelen.