Tallenes tale

Innbyggertallet i Iveland kommune pr 1. april 2023 er "All time high". Antall innbyggere har økt merkbart det siste året. Noe av forklaringen skyldes at det ble registert ti flyktninger fra Ukraina i 2. kvartal 2022, men hovedårsaken er en økt generelt nettoinnflytting. Antall fødsler og dødsfall gjennom 2022 har vært relativt likt.

Forklaring til tabellen under:

  • Alle kolonnene viser innbyggertall ved inngangen og utgangen av første kvartal de fem siste årene.
  • Alle kolonnene viser antall fødsler, dødsfall og nettoinnflytting i første kvartal de fem siste årene (kanskje ikke så relevant...)
  • Tallet nede til høyre viser antall innbyggere per 01.04.2023
  • Det har vært 18 fødsler i 2022. 15 personer har gått bort
  • Vi har hatt 18 personer i nettoinnflytting i 2022

Les gjerne artikkelen fra 21. februar 2023

Befolkning_01.04.23

Kontaktinformasjon