Tallenes tale

Innbyggertallet i Iveland kommune ved utgangen av 3. kvartal er blant de høyeste tallene vi noen gang har hatt. Noe av forklaringen skyldes at det ble registert ti flyktninger fra Ukraina i 2. kvartal, men innbyggertallet har økt med fem til i 3. kavrtal. Det er registert 16 fødsler det siste året (3. kvartal 2021 - 3. kvartal 2022).  

Tabellen under viser utviklingen per kvartal de to siste årene:
Befolkning 2021-2022

Kontaktinformasjon