Tallenes tale viser følgende for 2016:

  • Fødsler: 17
  • Døde: 9
  • Innflytting: 72
  • Utflytting: 65

Dette gir en netto vekst på 15 personer, fra 1317 store og små til 1332 pr 1. januar 2017.

Innbyggertallet har likevel gått noe ned i 4. kvartal 2016. Dette skyldes i hovedsak utflytting.