Positiv utvikling

Ved inngangen til 2019 var vi 1326 innbyggere i Iveland kommune. Dette tallet økte til 1331 per 31. desember 2019, i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå. 23 fødsler er den viktigste årsaken til denne positive utviklingen.
Det siste året har vi hatt en befolkningsvekst på 0,4%. Hele 235 kommuner i Norge har hatt nedgang i folketallet, i følge Kommunal Rapport.

Aktuelle linker / Kontaktinformasjon