Litt om tallene

I perioden 1. juli - 1. oktober 2017 (3. kvartal) har det kommet til tre barn mens tre personer har gått bort. 33 personer har flyttet til Iveland mens 31 personer har flyttet ut av kommunen. Dette gir en nettogevinst på to personer. 
Et innbyggertall på 1331 er likevel en tilbakegang med 11 personer sett i forhold til årsskiftet da det bodde 1342 innbyggere i Iveland kommune.

Tilknyttede elementer / linker

  • SSB - befolkningsutvikling

Kontaktinformasjon

  • SSB, tlf. 62885000