Tallene fra SSB viser følgende for perioden 1. januar 2017 - 31. mars 2017:

  • Fødsler: 5
  • Døde: 2
  • Innflytting: 21
  • Utflytting: 35
     

Dette er som nevnt en tilbakegang på 11 personer siste kvartal, men likevel en fremgang på tre personer sett i forhold til tallene for ett år siden.