Betydelige svingninger

Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser videre at vi dessverre har mistet 16 innbyggere det siste halve året, etter å ha vært oppe i 1343 innbyggere 31. mars 2020. Antall fødsler ligger på 21 det siste året. Tabellen under viser de nakne fakta.

Befolkning-30.09.20

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon