Stabilt innbyggertall over tid

Tallene for 2. kvartal 2019 viser følgende:

  • Fødsler: 7
  • Døde: 1
  • Innflytting: 33
  • Utflytting: 24

Dette gir en nettogevinst på 15 personer, og innbyggertallet ligger nå på 1327. Vi opplevde en lignende tilbakegang i 1. kvartal, slik at innbyggertallet nå er omtrent som ved inngangen til året.
I perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 har 18 nye ivelendinger kommet til verden.

Antall innbyggere har variert mellom 1308 og 1341 de siste fire årene. Dagens tall viser at antall ivelendinger har holdt seg relativt stabilt over tid.  

Linker og kontaktinformasjon

Les mer om saken:

SSB v/Magnus Haug, 408 11 491