Det siste året har det blitt født mellom fem og åtte barn per kvartal, noe som gir hele 24 fødsler i perioden 1. juli 2014 - 1. juli 2015. I samme periode har antall dødsfall vært ti personer. Vi har netto utflytting fra kommunen på 13 personer siste år. Statistikken viser at innbyggertallet holdes oppe ved fødselsoverskudd.

Antall innbyggere de siste årene:

  • 01.07.2015: 1315 innbyggere
  • 01.07.2014: 1314 innbyggere
  • 01.07.2013: 1291 innbyggere