Tradisjonell nedgang

For tredje år på rad (muligens flere) har vi en nedgang i antall innbyggere i 1. kvartal. I 2017 var nedgangen på 11 personer, i 2018 var den på 13 personer, mens årets nedgang er på 14 personer. Ved nyttår bodde det 1326 innbyggere i kommunen vår. Dette er nå redusert til 1312 innbyggere.

Tallene fra SSB viser følgende for perioden 1. januar 2019 - 31. mars 2019:

  • Fødsler: 3
  • Døde: 7
  • Innflyttere: 8
  • Utflyttere: 18

Les mer om saken på SSB sine nettsider

Kontaktinformasjon