Innbyggertallet har holdt seg stabilt over tid selv om vi opplever en liten nedgang i 3. kvartal. 

For perioden 1. oktober 2014 til 1. oktober 2015 viser tallene følgende:

  • Fødsler: 22
  • Døde: 12
  • Innflytting: 79
  • Utflytting: 88

Netto: + 1

Den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) bygger på offisielle tall per 1. oktober 2015.