Dette er en liten økning fra måneden før da 11 personer var uten fast arbeid. Tallene tilsvarer 2,0% av arbeidsstyrken. For fylket ligger arbeidsledigheten på 3,1%.
Vi viser forøvrig til pressemeldingen fra NAV Aust-Agder.