Ved utgangen av november 2015 er ni menn og tre kvinner uten fast arbeid i Iveland. Dette utgjør 1,7% av arbeidsstyrken. Dette er er seks færre enn måneden før, men identisk med tallene for november 2014.

Ledigheten i fylket ligger på 3,7%, mens tallet for hele landet er på 2,9%.