Trofaste og lojale

Anne Grete Reiersdal har sin siste offisielle arbeidsdag 1. april 2021. Hun startet som ekstrahjelp i 1984 og fikk fast stilling som hjelpepleier i hjemmesykepleien i 1988. Anne Grete har i tillegg vært støttekontakt og veileder for lærlinger i noen perioder. 

Åse Fundli Rørvik fikk fast stilling i hjemmesykepleien i 1984. Hun hadde annet arbeid i perioden 1988-2000, men fikk fast stilling igjen fra 2001. I tillegg har Åse hatt ulike vikariater i perioder, men har i alle år arbeidet i hjemmesykepleien og ved Iveland omsorgssenter. Siste offisielle arbeidsdag i Iveland kommune var 28. februar 2021.

Marit Leesland var ansatt i et engasjement som aktivitetsleder i 1991. Hun fikk fast stilling som aktivitør i 1992, og har jobbet som dette siden. Siste offisielle arbeidsdag i Iveland kommune var 21. januar 2021.

Astrid Landås ble pensjonist sommeren 2020. Hun fikk fast stilling som hjemmehjelp i 1996 etter 5 år som vikar. Astrid fikk fagbrev som omsorgsarbeider i 1997. Hun begynte som tilkallingsvikar i 2001 og fikk fast ansettelse i 2002. Hun har arbeidet ved demensavdelingen ved Iveland omsorgssenter. Siste offisielle arbeidsdag i kommunen var 30. juni 2020.

Iveland kommune takker for deres lange og trofaste tjeneste gjennom alle år!

115 år i Iveland kommune
Oppe til venstre: Marit Leesland - Oppe til høyre: Åse Fundli Rørvik - Nede til venstre: Astrid Landås - Nede til høyre: Anne Grete Reiersdal

Kontaktinformasjon og lenke