Dette er en person mer enn forrige måned, men en reduksjon på to personer fra samme tidspunkt i fjor.
11 personer uten fast arbeid tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Ledigheten i fylket ligger på 3,5%.

Les gjerne pressemeldingen fra NAV Aust-Agder på våre hjemmesider.