Søkerlisten finner du i tilknytning til denne siden.

Vi minner også om brukerundersøkelsen i barnehagen. Fristen for å svare på undersøkelsen er fredag. 10. mars.