Forarbeid før asfaltering:

Vedlikeholdsarbeid på fv 405

Statens vegvesen vil frem til slutten av juni utføre arbeider på fv. 405 mellom Omdal sag og Vegusdal.

Arbeidet består av generell utbedring av eksisterende veg i forkant av asfaltering i slutten av juni, og vil i hovedsak bestå av utskiftning av stikkrenner, grøftesprenging og knusefresing/ forsterkning av vegbane. Statens vegvesen ber trafikantene vise hensyn til arbeidet og takker for tålmodigheten. 

Ved spørsmål kan man kontakte byggeleder Knut Stian Horverak. Ved spørsmål etter klokken 17.00 eller i helger kontakt vakta i Setesdal på tlf: 370 76 990.

I tillegg til dette prosjektet vil det etter planen bli noe vedlikehold på fv 291 mellom Birketveit og Frigstad, i følge Statens Vegvesen sin oversikt.

Statens-vegvesen_1200x750
Det blir vedlikeholdsarbeid på fylkesvei 405 mellom Omdal sag og Vegusdal sommeren 2017

Kontaktinformasjon

Byggeleder Knut Stian Horverak
977-15423

Tilknyttede elementer

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg