Informasjon

Forbudet gjelder for alle abonnementer tilknyttet våre fire vannverk.
Bakgrunnen for forbudet er at det forbrukes mye mer vann enn vi klarer å produsere, og tiltaket gjøres for å opprettholde best mulig vannberedskap.

Kontaktinformasjon