Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline09. november kl. 22:41

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021

Rådmann Sten Albert Reisænen presenterte torsdag kveld sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Les mer clear
Trygg Tidlig_808x335

Bente Voreland og Gunhild Åsland med sjekken som viser at vi er sørøst-norsk mester i tidlig innsats! Bildet er fra 2016.

En trygg oppvekst

Trygg Tidlig i Iveland kommune:

Samtlige foreldre i Iveland kommune får tilbud om "Trygg Tidlig". Dette programmet gir de voksne gode rammer og forståelse for et barns utfordringer og muligheter gjennom oppveksten. Trygg Tidlig har fokus på barnas første leveår og frem til fem års alderen.

Trygg Tidlig_krav-press_175x152.jpgHva er Trygg Tidlig?
Trygg Tidlig er et resultat av et tverrfaglig prosjekt støttet av Kompetansesenter Rus – region sør. Det er laget for, og av Iveland kommune. Tanken er at dette foreldreveiledningsprogrammet også skal kunne tilpasses andre kommuner. Kommunenes størrelse og egenart vil kreve tilpasninger, men den faglige tilnærmingen er vitenskapelig og erfaringsbasert, slik at den kan være til allmenn inspirasjon og støtte.

Målgruppe og fokus:
Opplegget er helhetlig, fra svangerskap til skolestart. Hovedfokuset ligger på bevisstgjøring i forhold til foreldrefunksjonene gjennom arbeidet på helsestasjonen, i barnehagen og i det tverrfaglige tilbudet i kommunen.

Målsetting:
Målet med å jobbe ut fra Trygg Tidlig på helsestasjonen er å gi foreldre større innsikt i hva trygg tilknytning innebærer. Gjennom opplegget vil vi gi en innføring i hvordan de i den daglige omsorgen fremmer eller hemmer et trygt tilknytningsmønster mellom seg og barnet. Trygg tilknytning gir gode indre arbeidsmodeller, et positivt selvbilde og evne til god samhandling. Grunnlaget for dette legges fra første dag og hovedsakelig før barnet er 2 år. Dette bør alle foreldre få kunnskap om.

Prosjektgruppa:
Prosjektgruppa har bestått av helsestasjon, barnehage, PPT og barnevern. Helsesøster har vært prosjektleder. Prosjektkoordinator er SLT-koordinator og pedagogisk rådgiver
(skoler og barnehager). Kompetanseheving har vært en del av arbeidet der en har nådd fram til flere faggrupper, også i andre kommuner.

Trygg Tidlig_foreldre_175x174.jpgGrunnlaget for Trygg Tidlig:
Fagstoffet er hentet fra ulike kilder. Vi vil her trekke fram forsker emeritus Kari Killèn og førsteamanuensis i utviklingspsykologi Øyvind Kvello, som viktige fagpersoner. Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson har formidlet grunntankene i tilknytningsteori gjennom Circle of Security. De har gjort materialet tilgjengelig på norsk, og vært en stor inspirasjon i utarbeidelsen av Trygg Tidlig. Temaheftene 6, 7 og 8 har momenter fra foreldreveiledningen «Trening i Foreldreferdigheter»(TFF), utviklet av psykolog Tove Lill Bolstad. Prosjektleder og helsesøster Gunn Åsland har mange års erfaring fra helsestasjonen på Iveland. Gjennom prosjektarbeid ledet av psykiatrisk sykepleier og familieterapeut Anita Nakkestad ble medarbeiderne på helsestasjonen gjort kjent med grunntanker i familieterapi. Slik oppsto ønsket om lett tilgjengelig materiell, til bruk for helsestasjonen i tverrfaglig arbeid med familier. De tradisjonelle helsestasjonstemaene: Samspill, språkutvikling, motorisk utvikling, søvnmønster, ernæring og måltid er forsøkt samlet under en stor «tilknytningsparaply». Det er fokus på at alle hverdagens små og store hendelser sammen med barnet, enten hemmer eller fremmer et trygt tilknytningsmønster.

Metodikk:
Veiledningsmetodikken bygger på LØFT – løsningsfokusert tilnærming: «Som ny familie eier dere egne muligheter og har rett til å ta gode valg når dere lærer hva som er godt for barnet.» Ut fra kunnskap og bevisstgjøring om egne arbeidsmodeller, bl.a. gjennom COS videoundervisning og Trygg Tidlig sine hefter og temakort, arbeider helsesøster sammen med foreldrene for å skape ønsket endring. Veiledningsmetodikken i MI – motiverende Intervju er nyttig bakgrunnskunnskap. Relasjonen til foreldrene er avgjørende for om en kommer i posisjon til å skape endring.

Ønsker du å vite mer om dette programmet?:
Iveland kommune har utarbeidet et omfattende materiell til dette prosjektet. Materiellet består av:

  • Perm med 8 temahefter
  • Temakort
  • Flipover-ark
  • Veilederhefte
  • Supplement

I tilknytning til denne artikkelen finner du en oversikt over materiellet / temaheftene. 
Ta gjerne kontakt med koordinator for oppvekst, Bente Voreland, for ytterligere informasjon.

Kontaktinformasjon

Koordinator for oppvekst,
Bente Voreland 913-18096

Helsesøster Gunnhild Åsland
 

Trygg-Tidlig-logo
Trygg Tidlig sin logo
Trygg-Tidlig_iIllustrasjon_barn-sirkel
Trygg Tidlig er et veiledningsprogram for foreldre gjennom barnets første leveår.

Meir informasjon

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 14. august 2017