Helhetlig satsing for barn i risiko:

Modell for tidlig innsats og trygg oppvekst

Trygg oppvekst i Iveland viser hvordan vi i kommunen identifiserer, fanger opp og hjelper risikoutsatte barn. Det er spesielt barn i rusfamilier og barn med foresatte som lder av psykiske lidelser dette gjelder, men også barn som lever med vold i nære relasjoner har vi tatt inn i satsingen.

Det vil bli utarbeidet en veileder som er tilgjengelig på alle enheter.

En interaktiv versjon av modellen finner du her: www.kvalifisert.no/tryggoppvekst. Her kan du klikke på de enkelte instanser, og få nærmere beskrivelser av tilbudet. Under Familievernkontoret finnes f.eks. en rekke ressurser, filmklipp mv. som kan være nyttige for familien.

Kommunestyret behandlet 16. februar 2017 modellen og satsingen, og tok den enstemmig til orientering.

Det er enhetsleder (rektor, styrer i barnehagen, helsesøster eller lege) du skal henvende deg til hvis du er bekymret for et barn. Du kan også ta kontakt med oppvekstkontoret, se kontaktinformasjon til høyre. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 

 

Logo 3_200x55
bufdir_logo_220x49

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef Lars-Ivar Gjørv
900-63998

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg