Tjenesteutvalget 2015-2019_mellom

Tjenesteutvalget

Valg og sammensetning:
Tjenesteutvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg. Utvalget er nytt fra perioden 2015-2019, og erstatter tidligere levekårsutvalg og teknisk utvalg.

Ansvarsområde:
Utvalget ivaretar alle kommunaltekniske saksområder som vei, vann, avløp, konsesjonssaker, delingssaker samt landbruks- og viltsaker . I tillegg er utvalget kommunens faste planutvalg i henhold til plan- og bygningsloven. Videre vil utvalget behandle saker innenfor skole, barnehage, pleie- og omsorg samt kultur.

Utvalget sitt saksfelt spenner over svært mye av den direkte tjenesteproduksjonen i kommunen.

I perioden 2015-2019 består utvalget av følgende personer:

Navn: Parti: Varamedlem:
Brynjulf Aagesen (leder) Krf 1. Ole A Mykland (V)
Audhild Bærheim Krf 2. Kjetil Lee Vidnes (H)
Svein Hillestad Krf 3. Heidi Øina (Krf)
Øyvind Røinås Frp  
Berit  Hauan Ståhl (nestleder) Sp 1. Øyvind Skaiaa (Sp)
Øyvind Honnemyr Sp 2. John Øina (Sp)
Kari Bergskås Ap 1. Øystein Kydland (Ap)
    2. Sig Tove Aasen (Ap)

Merknad:
Partiene Krf / H / V og Frp har felles varamannsliste i denne perioden.

 

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg