Tilskuddsordninger innenfor kulturområdet

Søk penger til gode kulturtiltak!

Tilskuddsordninger

Innenfor kulturomådet har vi følgende tilskuddsordninger:

Kulturmidler:
Tildeling av driftstilskudd til lag og foreninger en gang per år. Søknadsfristen er vanligvis i mnd.skiftet april/mai. I 2017 er søknadsfristen 14. juli. Nærmere informasjon kommer i bygdebrevet og på nettsidene.

Underskuddsgaranti / annonsestøtte ved kulturarrangement:
Iveland kommune ønsker å være en støttespiller for frivillige lag og foreninger. Dersom en forening planlegger et kulturarrangement kan det søkes om underskuddsgaranti eller annonsestøtte fra kommunen. Det er mulig å søke hele året. Vi har ikke laget noen egne søknadsskjema, men husk å få med et budsjett og finansieringsplan.

Iveland kommunes kulturstipend for ungdom mellom 15 og 25 år:
Levekårsutvalget har innført en ordning der ungdom mellom 15 og 25 år kan søke kulturstipend. Søknadsfristen er vanligvis på vårparten. Nærmere informasjon vil du alltid kunne finne i bygdebrevet og på nettsidene.

Søknadsskjema finnes på siden "Skjema A-Å". Ferdig utfylt skjema sendes til Iveland kommune.  

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg