Informasjon om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Søknadsfristen er 8. desember. Aktuelt søknadskjema med utfyllende informasjon finner du i egen link i tilknytning til denne artikkelen. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.
 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon