Planlegging

Budsjett og andre styringsdokument

Sentrale planer for Iveland kommune

Budsjettdokument, planer og andre styringsdokument for Iveland kommune:
 

Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020 Dato:
Budsjettdokumentet (rådmannens forslag)
Avgifter og betalingssatser 2017
Investeringer 2017-2020

Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 
Budsjettvedtak fra kommunestyret 
10.11.16
10.11.16
10.11.16

29.11.16
15.12.16

 

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 Dato:
Budsjettdokument (rådmannens forslag)
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 
Hele budsjettbehandlingen inkl. innstilling
Budsjettvedtak i kommunestyret
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (endelig versjon)
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 (endelig versjon,
bokversjon (kun Internett Explorer))
11.11.15
26.11.15
26.11.15
10.12.15
13.01.16

 
Navn: Vedtatt: Merknader:


Andre planer og styringsverktøy:

Planstrategi for Iveland kommune 10.12.2013 Revideres
hvert 4. år
Kommunal boligplan 2014-2020   
Vedtekter for kommunal bolig
11.12.2014
07.05.2015
 
Tiltaksplan mot krenkende adferd i skoler og barnehager   Oppdatert 2015
Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid  februar 2017
(styringsgruppa)
Oppdatert 2017
Handlingsplan mot radikalisering   Utarbeidet 2015
Strategiplan for idrett og friluftsliv 15.12.2016 Revideres
hvert 4. år
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 11.04.2012  
Handlingsplan for folkehelse 04.02.2016  
Nøkkerosen - fremtidens kulturtilbud 15.12.2010  
Plan for barn og unge 09.06.2010   

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg