Sentrumsutvikling:

Åkle - fremtidens landsby

Iveland / Birketveit området har de siste årene fått et sentrumspreg.

Ivelands tusenårssted er området rundt Birketveittjønna. I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet Iveland kommune hadde fra 2007-2010 ble det gjort en rekke mindre trivselsfremmede tiltak i dette området. Blant annet ble ryddet skog og kratt rundt Birketveittjønna, skåret av en fjellknaus med diamantwire i vegkrysset mellom fylkesvei 403 og 291 og tilrettelagt for universelt utformet fiskeplass/badeplass på Dolteneset. Området ved badestranden og den tidligere hyttetomta på Rågehauen ble gjort tilgjengelig som rekreasjons- og parkområde i 2011 (kilde: Iveland - wikipedia).

Åkle - sentrumsutvikling:
Kommunestyret i Iveland har vedtatt å utvikle en «fremtidslandsby» i området, og ble tatt opp som forbildeprosjekt i treprogrammet Agder Wood. Agder Wood skal fremme energieffektiv og klimavennlig boligutvikling, og er et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder og Husbanken (kilde: Iveland - wikipedia)

Arbeidet med å utvikle "Åkle - fremtidens landsby" går tilbake til årene 2005-2007. Området er fremdeles under utvikling. Tilrettelegging av uteområdet vil bli påbegynt i 2016.

Sommeren 2017 gir området følgende tilbud/muligheter:

  • En moderne dagligvareforretning 
  • En hyggelig kafe/spiseri 
  • En flott interiørforretning
  • Bibliotek med selvbetjeningsløsning
  • En kulturarena samlokalisert med biblioteket
  • Moderne leiligheter i tilknytning til landsbyen
  • Et trivelig uteområde med lekeplass (kommer juni 2017) og badeplass to minutter unna 

De fleste aktørene har egne hjemmesider / facebook-sider.

Vi har lagt ut nye bilder fra Iveland sentrum (Birketveit) / Åkle i juni 2017.

 

Birketveit-2
Iveland sentrum med Åkle i front. Kirke, skole, kommunehus og bygdeheim lenger mot nord.
Birketveit
Iveland sentrum, Birketveit. Kommunehuset helt til venstre.
Åkle 2- 2017
Iveland sentrum med Åkle i front. Skole og Iveland kirke til venstre.
Åkle 2017
Iveland sentrum med Åkle i front. Ivelandsveggen til høyre.

Kontaktinformasjon

Næringssjef Egil Mølland
908-75626

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg