Diplomfest høsten 2017:

Sommerles

Sommerles er en leselystkampanje i regi av alle folkebibliotekene i Agder. Lån og les (eller lytt til) minst 5 bøker og bli med på høstens diplomfest!

Sommerleskampanjen går ut på at barna får utdelt et lesepass. Dette fylles ut med navn, alder og kontaktinformasjon. Hver leste bok føres inn i lesepasset og stemples av biblioteket. Lesepassene må leveres på biblioteket innen mandag 4. september. Det blir arrangert diplomfest med nogo attåt i første halvdel av september.

Elevene ved begge skolene får utdelt dette lesepasset i disse dager. Man kan evt hente nye i servicetorget eller på biblioteket. 

Minstekravet for å motta invitasjon til høstens lesefest er å lese eller lytte til minimum 5 bøker, tilpasset barnets alder og ferdigheter. Mediene bør lånes på biblioteket, men ingen krav.
Sommerles er for alle barn fra 1. trinn. 

SommerLes-2014
Lån og les minst 5 bøker innen 1. september. Diplomfest høsten 2017

Kontaktinformasjon

Biblioteksjef
Finn Terje Uberg 901 17842

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg