Informasjon / søknadsskjema / vedtekter

Det er satt av kr. 26.000,- til fordeling.
Søk om kulturmidler via vårt elektroniske skjema. Søknadsfristen er torsdag 3. mai.

Kulturmidlene vil etter planen fordeles av tjenesteutvalget onsdag 23. mai.

Søknadsskjema
Vedtekter (pdf)

Kontaktinformasjon