Skaiaa-barnehage 2017

Søknadsfrist 1. oktober:

Søknad om barnehageplass

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger per år. Søknadsfristen for neste opptak er 1. oktober.

Barn som fyller ett år innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Tjenesteutvalget har i møte 30. august 2017 vedtatt reviderte retningslinjer for opptak til barnehagen i Iveland kommune. Dette reglementet samt vedtekter følger ved denne artikkelen.
Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner under "Selvbetjening" - "Skjema A-Å", eller som link i denne saken.

Søknadsfristen er søndag 1. oktober. 
Oppstart for de som søker på 2. opptak blir 1. januar 2018.
 

Kontaktinformasjon

Koordinator for oppvekst
Bente Voreland 913-18096

Tjenestebeskrivelser

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg