Barn som fyller ett år innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Tjenesteutvalget har i møte 30. august 2017 vedtatt reviderte retningslinjer for opptak til barnehagen i Iveland kommune. Dette reglementet samt vedtekter følger ved denne artikkelen.
Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner under "Selvbetjening" - "Skjema A-Å", eller som link i denne saken.

Søknadsfristen er søndag 1. oktober. 
Oppstart for de som søker på 2. opptak blir 1. januar 2018.