Informasjon

Iveland kommune har to barnehager med felles ledelse. Den største barnehagen finner man på Skaiå med 7 avdelinger inkl en uteavdeling. Barnehagen kan ta imot omlag 90 barn. På Vatnestrøm har man to avdelinger. Her har vi plass til omlag 25 barn.

Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen. Søknadsfristen er 1. mars.
I Iveland kommune har vi to opptak per år. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2018, og vil gjelde for barn som begynner i barnehagen 1. januar 2019.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon