Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Vi vil forebygge:

Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid


SLT er en forkortelse for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

I SLT-samarbeidet deltar, foruten politiet/lensmannskontoret og kommunale enheter/avdelinger, også frivillige organisasjoner og i enkelte tilfeller privatpersoner, foreldre og ungdom selv.

Tverrfaglig samarbeid:
Overordnet mål for SLT-arbeidet er å få alle til å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. Målgrupper for kriminalitetsforebyggende arbeid er enkeltindivid, grupper og samfunnet som helhet. SLT-samarbeidet er organisert med en styringsgruppe, et arbeidsutvalg og arbeidsgrupper.

Utgangspunktet for SLT -modellen er at kriminalitet er et uønsket fenomen som kan og bør bekjempes, blant annet gjennom forebygging.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg