Skjema A-Å

Informasjon om elektroniske skjema

Følgende skjema tilbys full-elektronisk:

  • Søknad om plass i skolefritidsordningen (SFO) 
  • Søknad om barnehageplass
  • Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
  • Søknad på ledig stilling
  • Høringsuttalelse
  • Økonomisk sosialhjelp
  • Henvendelse om tekniske tjenester

Vi har noen egenproduserte skjema på denne siden. Det er mulig å benytte ipad ved innsending dersom man åpner skjemaet gjennom appen "Adobe Reader".
Vi henviser til andre offentlige nettsider med hensyn til andre skjema (Altinn, skatteetaten m.fl.)


B
Barnehageplass
Brøyting av privat vei
Bygg og Eiendom - Byggesaksblanketter (ny)
Bygg og Eiendom - Konsesjon (flere skjema)
Bygg og Eiendom - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Bygg og Eiendom - Tinglysning av eiendom (flere skjema)

D
Differansiering av renovasjonsavgift
Dreneringsplan

E
Elevpermisjon

F
Fysioterapi - Samtykkeskjema
Fysioterapi - Søknad om kommunal fysioterapi

G
Gjeldsrådgivning
Gravetillatelse i offentlig vei

H
Helse og omsorgstjenester
Henvendelse om tekniske tjenester
Høringsuttalelse

I
Iveland kommunes kulturstipend

K
Kommunale avgifter - søknad om reduksjon/fritak
Kulturmidler 2017 - søknadsskjema
Kulturskolen - søknad om opptak

L
Leksehjelp

N
Nabovarsel

R
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Rekvisisjon av oppmålingsforretning

S
Skolefritidsordning
Sommerprosjektet Moonlight
Sommervedlikehold privat vei - søknad om tilskudd
Startlån
Søknad på stilling

U
Utslippstillatelse

V
Vann og avløp - ferdigmelding arbeid på vann og avløpsanlegg
Vann og avløp - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Vann og avløp - søknad om tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg
VOSS-stipend

Ø
Økonomisk sosialhjelp

Kontaktinformasjon

Servicetorget
379 61200

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg